Çerez Örnek
canlı destek

Tarihçe

Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu, Ege Üniversitesi'ne bağlı olarak "Tire Meslek Yüksekokulu" adı ile İzmir'in Tire ilçesinde kurulmuş, 1998-1999 öğretim yılında ismi E.Ü. Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.

Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu kuruluşundan bugüne kadar, Tire ilçesine eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel anlamda katkılar yapmaya devam etmektedir. Bu görevleri yanında yüksekokulun temel misyonu, evrensel değerleri benimsemiş, disiplinli ve uyumlu bir çalışma ortamı içinde kendi yapısını sürekli geliştirerek ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek, sahip olduğu bilgi ve teknoloji birikimini ülke hizmetine sunmaktır.

Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilk olarak 1994-1995 öğretim yılında 'Bilgisayar Programcılığı' ve 'Gıda Teknolojisi' programları ile başlamıştır. 2002-2003 öğretim yılında ise 'Muhasebe ve Vergi Uygulamaları' programı (ikinci öğretim) açılmıştır. 2012-2013 öğretim yılında Bilgisayar Programcılığı ve Gıda Teknolojisi programları ikinci öğretim olarak da açılmıştır.

Eğitim - öğretim faaliyetleri; 1 adet konferans salonu, 3 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet çok amaçlı kimya laboratuvarı, 1 adet mikrobiyoloji laboratuvarı, 1 adet temizlik odası, 1 adet cihaz laboratuvarında sürdürülmektedir. Prof. Dr. Refet SAYGILI Bloku'nun hizmete girmesiyle derslik sayısı 9’a yükselmiş ve eğitim sistemine 1 adet pilot tesis dahil edilmiştir. Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu'nda bulunan mevcut programlar (ikinci öğretim dahil) büyük oranda sınavsız geçiş ile öğrenci almaktadır.

Meslek Yüksekokulundan mezun olan bilgisayar programcısı teknikerleri; başta sanayi kuruluşları olmak üzere bilgisayar satış, yazılım ve teknik destek firmaları, internet servis sağlayıcıları, bankalar, sigorta şirketleri vb. firmalarda çalışabilmektedirler. Gıda Teknolojisi programı mezunları ise, gıda üretimi yapan işletmelerin kalite kontrol merkezlerinde, çevre koruma laboratuvarlarında, ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrol Laboratuvarı, Hıfzısıhha Enstitüsü, belediyeler, İl Sağlık Müdürlüklerinde istihdam edilebilirler. Muhasebe meslek elemanları ise mali müşavir ve yeminli mali müşavir bürolarında, kamu ve özel işletmelerin muhasebe departmanlarında, denetim şirketlerinde yardımcı eleman olarak çalışabilirler.

Önlisans eğitimlerini tamamlayan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı mezunları, programlarına uygun Açık Öğretim Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırarak ilgili lisans programının 3. sınıfından eğitimlerine devam edebilirler. Meslek Yüksekokulumuzun diğer programlarının mezunları ise, 1 yıl intibak derslerini aldıktan sonra eğitimlerine istedikleri Açık Öğretim Fakültesi lisans programının 3. sınıfından devam edebilirler. Ayrıca Meslek Yüksekokul mezunları, ÖSYM tarafından her yıl açılan DGS-Dikey Geçiş Sınavı’na girerek kendi branşlarında lisans programlarına kayıt yaptırarak lisans eğitimlerini tamamlama hakkına sahiptirler.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ