Çerez Örnek

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları-İ.Ö

 

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

 

1-Program Tanıtımı

 

Kuruluş: Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilk olarak 2002–2003 öğretim yılında ‘Muhasebe Programı’ adı altında başlamıştır. 2009–2010 öğretim yılında programın adı ‘Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı’ olarak değiştirilmiştir.

 

Kazanılan Derece: Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında ön lisans diploması verilir.

 

Derecenin Seviyesi: Ön Lisans

 

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı’ndan yeterli puanı almış olması gerekir.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar: Yabancı Dil dersi için her akademik yıl başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olanlar Yabancı Dil-I ve Yabancı Dil-II derslerinden muaf olurlar.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

 

Program Profili: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının amacı, muhasebe ve vergi uygulamaları alanında hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip, mevzuata hakim olabilen, kendini sürekli geliştiren ve etik değerleri özümsemiş nitelikli muhasebe meslek elemanı yetiştirmektir.

 

Program Çıktıları

  1. Temel muhasebe bilgisi ve uygulama becerisine sahip olabilme
  2. İşletmelerin ve devletin mali yapısı ve mali yönetimi hakkında tespit yapabilme ve çağdaş finansman tekniklerini kullanabilme
  3. Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme
  4. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
  5. Mesleği ile ilgili çağdaş teknik ve hesaplama araçlarını kullanabilme
  6. Bireysel ve ekip halinde çalışabilme
  7. Kalite konularında bilinç sahibi olabilme
  8. Fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme
  9. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilme

 

Mezunların İstihdam Profilleri: Bu program mezunları muhasebe meslek elemanı olarak özel sektörde ve KPSS’den gereken puanı almaları durumunda kamu kurumlarında görev alabilmektedirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş: Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puan almaları durumunda İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Uluslararası Ticaret, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri vb. bölümlerde lisans eğitimi alabilmektedirler.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

Mezuniyet Koşulları: Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümündeki koşullar yeterlidir.

 

Çalışma Şekli: Tam zamanlı

 

Adres ve İletişim Bilgileri: Meryem Odabaşı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Program Koordinatörü, Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu, 35900, Tire-İzmir.

Tel: (0 232) 5128616–7129.

 

Program Olanakları: Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla iki tane bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.


 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ