Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu

Müdürün Mesajı

Sevgili Öğrenciler, 
 
Yüksekokulumuz, 25 yılı aşkın bir süredir ön lisans düzeyinde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten bir yükseköğretim kurumudur. Ege Üniversitesi gibi seçkin bir üniversitenin organı olarak, kurumumuza yüklenen ciddi yükümlülükler bulunmaktadır. Bu yükümlüklerin gereği olarak amacımız; eğitim öğretim disiplinini üst düzeye çıkarmak, üniversite sanayi işbirliğinin temellerini atmak, ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel makale ve projeler üretmek, sempozyum ve kongre aktiviteleri ile gelişim sağlamak, eğitim ve öğretim ortamını geliştirmek, öğrenci etkinlik ortamlarını alternatifli hale getirerek aidiyet duygusunu yükseltmektir.   
Bu amaç ve hedefler yanında diğer görevlerimiz, bir yükseköğretim kurumu olarak, Tire ilçesinin sanayisine, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katkılar sunmak ve yörenin eğitim ve öğretim dinamiklerine yön veren öncü görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmektir.  
Bilimsel atalet, eğitim ve öğretim ciddiyetinden uzaklaşmak gerek öğretim elemanları, gerek öğrenciler bakımından kabul edilir değildir. Hangi görev ve sorumluklar üstlenilmiş olunursa olunsun ortak amaç, ülkemize hizmet etmektir. Unutulmamalıdır ki, ülkeyi sevmek, bireyin üstlenmiş olduğu görevleri beklendiği şekilde yerine getirmesi ile mümkündür.  
Bu misyon, amaç ve hedeflerle yola çıkmış bir kurum olarak siz öğrencilerimizden de bazı önemli beklentilerimiz bulunmaktadır. Ege Üniversitesi’nin seçkin birer üyesi ve temsilcileri olarak; her şeyden önce iyi birer insan olmak vazgeçilmez inancınız ve gerçeğiniz olmalıdır. Ayrıca, derslerine devamlılık sağlayarak mesleğini öğrenmek, ülke sorunlarına duyarlı olmak, çevre sorunlarına sahip çıkmak, inançlara, görüşlere ve bireysel tercihlere saygı göstermek, ülkemizin her bakımdan milli ve manevi değerlerine bağlı örnek gençler olmanız beklenmektedir.  
Sevgili arkadaşlar; içinde bulunduğumuz dönem, yaygın iletişim araçları ile bazı önemli avantajlar sunmakla birlikte, bünyesinde her bakımdan bazı ciddi risk ve tehditler de barındırmaktadır. Hayatta geri kazanılması ve telafi edilmesi mümkün olmayan tek şey zamandır. Zamanı doğru planlamak ve her bir zaman diliminde yapılması gerekli aktiviteleri yerine getirmek çok önemlidir. Sosyal platformların zaman alıcı, zararlı unsur ve araçlarından uzak durarak bireysel iletişim yeteneklerini geliştiren, kendini ifade etmeyi öğrenen, proje odaklı yaklaşımlarla;  düşünen, düşündüğünü paylaşan, projelere dökebilen ve üretimin daha ucuza ve daha nitelikli yapılmasına katkı sağlayan yaklaşımlara gereksinim vardır. Uzmanlaşmanın her geçen gün daha fazla önem kazandığı bir dönemde “ne iş olursa yaparım” yaklaşımı anlamsızlaşmakta, bilgi ve uzmanlaşma odaklı bireyler olmak önem kazanmaktadır. İletişimin ve yabancı dil bilmenin artık herkes bakımından vazgeçilmez olduğu gerçeğinin asla unutulmaması gerekir. Bir birey bakımdan iş yaşamında olduğu kadar yaşam boyu gereklilik arz eden bu nitelikleri kazanabilmek için çok çalışmak ve gayret sarf etmek gerekmektedir  
Bu duygu ve düşünceler içerisinde, yüksekokulumuzdan mezun olan bütün arkadaşlarımıza iş ve özel yaşamlarında başarılar diliyorum. Halen öğrenimlerine devam eden öğrencilerimize çok çalışmalarını tavsiye ediyor ve başarılar diliyorum. Yükseköğretime aday lise mezunlarına yüksekokulumuz öğrencisi olmalarını tavsiye ediyorum. Programlarımız ciddi avantajlar sunmaktadır. 2 yıl gibi kısa bir sürede önemli mesleklerin temsilcileri olma olanağı bulunmaktadır. Mezuniyet sonrası çok geçerli lisans bölümlerine geçiş yapabilme şansına sahip olunabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Hedeflere ulaşmada kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Saygı ve sevgilerimle Ana Babaların bize emaneti gençleri, Allaha emanet ediyorum. 
 
Prof. Dr. Ahmet KAYA
 Müdür