Çerez Örnek

Bilgisayar Programcılığı

 

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

 

1-Program Tanıtımı

 

Kuruluş: Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilk olarak 1994–1995 öğretim yılında ‘Bilgisayar Programcılığı’ adı altında başlamıştır.

 

Kazanılan Derece: Programı başarıyla tamamlayan mezunlara BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI alanında ön lisans diploması verilir.

 

Derecenin Seviyesi: Ön Lisans

 

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı’ndan yeterli puanı almış olması gerekir.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar: İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olanlar İngilizce dersinden muaf olurlar.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

 

Program Profili: Bilgisayar bilimlerinin her alanında yeterli bilgiye sahip, bilgisini yüksek derecede uygulama becerisiyle donatılmış, kendisini teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirebilen bilgisayar teknikerleri yetiştirmektir.

 

Program Çıktıları

 1. Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanı ile ilgili olay ve olgulara bilimsel yöntem ve teknikleri uygulayabilme
 2. Bilgisayar bilimlerindeki temel kavramları anlayıp, bilgisayar programcılığı alanındaki problemleri tanıyabilme, modelleyebilme ve çözebilme.
 3. Yazılım analiz edebilme, tasarlayabilme ve farklı programlama dillerinde gerçekleştirebilme.
 4. Güncel yazılımlar hakkında bilgi sahibi olabilme ve kullanabilme.
 5. İşletmeler ve laboratuarlarındaki bilgisayar donanımları hakkında bilgi sahibi olabilme ve bilgisayar donanımı için gerekli olan temel elektronik elemanlarının ve devrelerinin prensiplerini kavrayabilme.
 6. Bilgisayar ortamında verileri saklayabilme, organize edebilme, sorgulayabilme becerisi
 7. Bilgisayarlar arası iletişim, organizasyon ve veri aktarımı prensiplerini öğrenebilme, bilişim teknolojilerini etkin biçimde kullanabilme.
 8. Sistem kavramını anlayabilme ve bilgi sistemi analiz - tasarım yeteneğini kazanabilme.
 9. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
 10. Mesleği ile ilgili çağdaş teknik ve hesaplama araçlarını kullanabilme
 11. Bireysel ve ekip halinde çalışabilme
 12. Kalite konularında bilinç sahibi olabilme
 13. Fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme
 14. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilme

 

 

Mezunların İstihdam Profilleri: KPSS’den gereken puanı almaları durumunda bilgisayar işletmeni olarak görev alabilmektedirler. Özel sektörde de bilgisayar operatörü olarak görev yapabilmektedirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş: DGS sınavında gereken puanı almaları durumunda lisans eğitimlerini tamamlayabilirler. Direkt olarak ta açık öğretim fakültesinin işletme ve iktisat bölümlerine geçiş yapabilirler.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

Mezuniyet Koşulları: Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

 

Çalışma Şekli: Tam zamanlı

 

Adres ve İletişim Bilgileri: Ahmet KAYA, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Program Koordinatörü, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu, 35900, Tire, İzmir.

Tel: (0 232) 5128616-7126

 

Program Olanakları: Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla yirmişer bilgisayarlı iki tane bilgisayar laboratuarları bulunmaktadır.


 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ