canlı destek

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (II. Öğretim)

 

Yıl 1/Yarıyıl 1

 

Türk Dili-I
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I
Yabancı Dil-I
Genel Muhasebe-I
Ofis Programları-I
Genel İşletme
Mikro Ekonomi
Mesleki Matematik
Temel Hukuk
İletişim

Yıl 1/Yarıyıl 2

 

Türk Dili-II
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-II
Yabancı Dil-II
Genel Muhasebe-II
Ofis Programları-2
Makro Ekonomi
Ticari Matematik
Ticaret Hukuku
İstatistik
Endüstriye Dayalı Öğretim (STAJ)

Yıl 2/Yarıyıl 1

 

Paket Programlar-I
Vergi Hukuku
Maliyet Muhasebesi
Şirketler Muhasebesi
Dış Ticaret İşlemleri
Mesleki Yabancı Dil-I
Finansal Yönetim

Seçmeli Dersler

 

Kalite Yönetim Sistemleri
Meslek Etiği
İşaret Dili
İşletme Yönetimi-1
Banka Muhasebesi
Mali Tablolar ve Analiz
Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Yıl 2/Yarıyıl 2

 

Paket Programlar-2
Vergi Sistemi
Muhasebe Denetimi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
Mesleki Yabancı Dil-II
Endüstriye Dayalı Öğretim (STAJ)

Seçmeli Dersler

 

Finansal Yatırım Araçları
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
İnşaat Muhasebesi
İşletme Yönetimi-II
Kamu Maliyesi
E-Ticaret
Girişimcilik

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ