Çerez Örnek

Gıda Teknolojisi-İ. Ö

GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 

1-Program Tanıtımı

 

Kuruluş: Eğitim-öğretim faaliyetlerine 1994–1995 öğretim yılında ‘Gıda Teknolojisi Programı’ adı altında başlamıştır.

 

Kazanılan Derece: Programı başarıyla tamamlayan mezunlara GIDA TEKNİKERLİĞİ alanında ön lisans diploması verilir.

 

Derecenin Seviyesi: Ön Lisans

 

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı’ndan yeterli puanı almış olması gerekir.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar: İngilizce ve Bilgisayar dersleri için her akademik yıl başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olanlar Yabancı Dil-I, Yabancı Dil-II, Bilgi ve İletişim Teknolojisi derslerinden muaf olurlar.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

 

Program Profili: Gıda Teknolojisi Programının amacı, gıda sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte gıda bilimi ve teknolojisi konusunda bilgi ve beceri sahibi; gıda maddelerinin sağlıklı olarak üretilmesi, muhafazası, ambalajlanması, depolanması ve servis edilmesi aşamalarında; gıda kalite kontrol laboratuarlarında ve hizmetlerinde ara eleman olarak çalışabilecek gıda teknikeri yetiştirmektir.

 

Program Çıktıları

 1. Gıda üretiminde kullanılan teknolojileri bilme ve uygulayabilme
 2. Güvenli gıda üretimiyle ilgili koşulları bilme ve bu koşulları yerinde sağlayabilme
 3. Temel kimya ve mikrobiyoloji laboratuar bilgisine ve deneyimine sahip olabilme
 4. Gıdaların fiziksel, kimyasal ve besleyici özelliklerini bilme ve bunların gıda kalitesi ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini yorumlayabilme
 5. Gıda kalite kontrol tekniklerini bilme ve kontrol sonuçlarını gıda mevzuatı açısından değerlendirebilme
 6. Mesleği ile ilgili çağdaş teknik ve hesaplama araçlarını kullanabilme
 7. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
 8. Bireysel ve ekip halinde çalışabilme
 9. Kalite konularında bilinç sahibi olabilme
 10. Fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme
 11. Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme
 12. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilme 

 

Mezunların İstihdam Profilleri: Bu program mezunları gıda teknikeri olarak özel sektörde ve KPSS’den gereken puanı almaları durumunda kamu kurumlarında görev alabilmektedirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş: Ön lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar, Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) gereken puanı almaları durumunda Beslenme ve Diyetetik, Biyokimya, Gıda Mühendisliği ve Kimya bölümlerinde lisans eğitimi alabilmektedirler.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

Mezuniyet Koşulları: Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümündeki koşullar yeterlidir.

 

Çalışma Şekli: Tam zamanlı

 

Adres ve İletişim Bilgileri: Cesur MEHENKTAŞ, Gıda Teknolojisi Program Koordinatörü, Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu, 35900, Tire-İzmir.

Tel: (0 232) 5128616-7125.

 

Program Olanakları: Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla bir adet laboratuar mevcuttur.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ