canlı destek

Tek Ders Sınavı Uygulama Esasları Duyurusu

 

T.C.

EGE ÜNİVERSİTESİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ

,

 

 

Tek ders sınavı esasları;

 

Madde 18-(1) Tek ders sınavı; mezun olmak için tek ders dışında tüm derslerini başarmış olan öğrencilere, ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde, başarısız olunan tek ders için, güz ve bahar yarıyılları sonunda ayrı ayrı, Yaz okulu olan Fakülte/ Yüksekokullarda yaz okulu sonunda ilgili eğitim birimlerinin yönetim kurullarının saptayacağı tarihlerde sınav açılır. Yaz okulu sonunda açılan tek ders sınavına, tek ders sınavına girmemiş öğrenciler ile yaz okulu sonunda derslerini tek derse düşürmüş olan öğrenciler başvurabilirler.

 

(2) Öğrenciler tek ders sınav hakkını bir defaya mahsus kullanabilirler. Bu sınavda başarılı olanlar, kayıt yaptırdıkları eğitim öğretim yarıyılında mezun olmuş sayılır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ