Eğitim-öğretim faaliyetlerini 1 doçent ve 2 yardımcı doçent ile sürdürmektedir. Öğrenci kontenjanı 40’dır. Programda okutulan başlıca mesleki dersler; Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Kimyası, Gıda Mevzuatı ve İş Güvenliği, Gıda Kalite Kontrolü, Gıda Katkı Maddeleri ve Toksikolojisi, İşletme Hijyeni ve Sanitasyonu, Gıda Ambalajlama, Süt Teknolojisi, Yağ Teknolojisi, Biyoteknoloji, Meyve-Sebze Teknolojisi, Et Teknolojisi ve Hububat Teknolojisi’dir.

Ayrıca öğrencilere laboratuvar becerisi kazandırmak amacıyla kimya ve mikrobiyoloji laboratuvarında belirli derslere ait uygulamalar yapılmaktadır.

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, gelişen fiziki olanaklarımız doğrultusunda 2002 yılından itibaren çevrede bulunan kuruluşlara su ve bazı gıda maddeleri analiz hizmetleri verilmeye başlanmıştır.
Program Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bayaz
Program Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Cesur Mehenktaş

Akademik Personel

Prof. Dr. Ünal Rıza Yaman Detaylı Bilgi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bayaz Detaylı Bilgi
Yrd. Doç. Dr. Cesur Mehenktaş Detaylı Bilgi

Eğitim Planları

2017-2018
2016-2017
2015-2016

Ders İçerikleri

İKMEP